Loading

DT-9862 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส แบบถ่ายภาพได้


฿18,832.00 .- 22,000.00

เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่ต้องสัมผัสวัตถุ สามารถบันทึกข้อมูลเป็นไฟล์ Picture(รูปภาพ) Video(วิดีโอ) Excel(ตัวเลข) โดยที่ในไฟล์รูปภาพและวิดีโอสามารถแสดงอุณหภูมิและตำแหน่งที่กำลังวัดอุณหภูมิ วันที่และเวลาให้เห็นภายในภาพนั้นด้วย เพื่อยืนยันว่าได้ไปเก็บข้อมูลจริงและเก็บข้อมูลมาในตำแหน่งที่ถูกต้อง ส่วนในรูปแบบไฟล์ Excel ใช้ในกรณีที่ต้องการเก็บข้อมูลแบบต่อเนื่องเป็น record ตั้งระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลได้ สามารถนำไฟล์ดังกล่าวมาทำกราฟได้ สามารถเก็บบันทึกข้อมูลในหน่วยความจำภายในตัวเครื่องได้ 70 MB และเพิ่มพื้นที่การเก็บข้อมูลได้ด้วย MicroSD card ได้ 1 GB เก็บข้อมูลไว้เพื่อทำเทรนด์ ดูแนวโน้มของผลการวัดอุณหภูมิ เพื่อนำมาวิเคราะห์ในการเตรียมวางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร หรือซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ตัวเครื่องมีความแข็งแรงทนทาน เลนส์ที่ใช้รับรังสีความร้อนทำด้วยกระจก ทำความสะอาดเลนส์ได้ง่าย ช่วยลดปัญหาเลนส์เป็นรอยขูดขีด แสดงผลได้รวดเร็วและแม่นยำ โดยมีเลเซอร์ 2 จุดชี้ตำแหน่งการวัดและบอกขนาดของพื้นที่ ใช้เลนส์ที่มีอัตราส่วนการวัดต่อระยะทางที่ดี จึงให้ผลการวัดที่แม่นยำแม้วัตถุจะมีขนาดเล็กหรือแม้จะวัดในระยะไกล มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เพราะไม่ต้องเข้าใกล้ตำแหน่งที่มีความเสี่ยงสูง


ประเภทสินค้า : เครื่องวัดอุณหภูมิ > เครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส (Infrared Thermometer)

►ตรวจสอบการคลายตัวของจุดต่อเชื่อมในระบบไฟฟ้าบัสบาร์ หม้อแปลง เบรกเกอร์ ตู้ไฟ ตู้คอนโทรล และการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยไม่ต้องดับไฟ

►วัดอุณหภูมิของมอเตอร์ แบร์ริ่ง สตรีม เครื่องยนต์

►วัดอุณหภูมิในระบบทำความเย็น   แอร์คอนดิชั่น

►วัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลื่อนที่ หรือวิ่งอยู่บนสายพานลำเลียง

►วัดอุณหภูมิของผลิตภัณฑ์ที่มีการเคลือบผิวโดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับผลิตภัณฑ์นั้น

►วัดอุณหภูมิเตาหลอม เช่น แก้ว กระจก ขวด โลหะ

►วัดอุณหภูมิเตาเผา เช่น งานเผาเหล็ก อลูมิเนียม ทองเหลือง ทองแดง วัดอุณหภูมิลูกอบ แม่พิมพ์

►วัดอุณหภูมิงานฟอจจิ้ง เช่น   วัดอุณหภูมิทองเหลืองขณะผ่านอุโมงค์เตา ก่อนที่จะนำไปปั้มขึ้นรูปเป็นวาล์ว

SPECIFICATIONS

IR Temperature Range:                 -50.0 to 2200 °C

Thermocouple Type-K Range:      -50 to 1370 °C

Memory:                                        70 MB (MicroSD card 1 GB)

Field for View:                               D:S = 50:1 (D = distance, S = spot)

Accuracy:                                      ±1% of reading

Resolution:                                    0.1 °C

Response Time:                            150 ms

Emissivity:                                     Adjustable 0.1~1.0

Function:                                      Max, Min, DIF, AVG, High and Low alarm

Laser Pointer:                               Dual Laser class 2

Spectral Response:                      8-14 µm

Power Off:                                    Automatic data hold, Shut off adjust

Power Supply:                              3.7 V Li-Ion Rechargeable Battery

Weight:                                        494 g

Size:                                            205 x 152 x 58 mm

Safety:                                        "CE" Comply with EMC

***Specifications subject to change without notice.***