Loading

VL-21 เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์


สอบถามราคา

ทำให้การตั้งศูนย์เพลาเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย VL-21 Laser Alignment

VL-21 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยแสงเลเซอร์ หน้าจอขนาด 7 นิ้วแบบสัมผัส (Touchscreen) มาพร้อมกับเซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 30 มิลลิเมตร ทำให้สามารถตั้งศูนย์เพลาได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดทำรายงานผลการวัดค่าด้วยซอฟท์แวร์ได้ประเภทสินค้า : เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์