Loading

T9-M กล้องถ่ายภาพความร้อน


สอบถามราคา

T9-M กล้องถ่ายภาพความร้อน ทดสอบการตกหล่นจากที่สูง 2 เมตร Detector มีความละเอียดสูง 384 x 288 pixel (110,592) super pixel to 768×576 pixel หน้าจอแบบสัมผัส (Touch Screen) สามารถเลือกบันทึกได้ทั้งแบบรูปภาพและวิดีโอ ตัวเครื่องสามารถถ่ายภาพความร้อนและภาพดิจิตอลพร้อมกัน ทำให้ทราบตำแหน่งของเครื่องจักร หรือบริเวณที่ไปเก็บภาพมาได้อย่างถูกต้อง สามารถบันทึกเสียงลงในภาพที่บันทึกได้ 1 นาที App รองรับ iOS และ Android T9-M สำหรับงานวางแผนซ่อมบำรุงในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตรวจสอบการคลายตัวของจุดต่อเชื่อมในระบบไฟฟ้า ตรวจสอบความร้อนของมอเตอร์บริเวณตลับลูกปืน ตรวจสอบความร้อนของเครื่องจักร ตรวจสอบระดับของเหลว หรือเชื้อเพลิงในถังในแท๊งค์ ระดับวัตถุดิบ หรือเมล็ดพืชในไซโล ตรวจวัดอุณหภูมิในเตาเผาเพื่อดูความร้อนในแต่ละส่วนของเตา หรือผนังเตาด้านนอกเพื่อดูการชำรุด และการสูญเสียความร้อนที่ถ่ายเทออกมาด้านนอก ตรวจสอบท่อ หรือถังที่ความหนาอาจบางลงหากใช้งานมาเป็นเวลานาน หรืออาจเกิดจากการกัดกร่อนของสารเคมีภายในถัง ตรวจสอบฉนวนกันความร้อนที่อาจเสื่อมสภาพ มีประโยชน์มากในการช่วยพยากรณ์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ทำให้เรามีข้อมูล และมีความพร้อมที่จะเตรียมตัวรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขื้นได้อย่างแม่นยำ ช่วยลดโอกาสที่เครื่องจักรต้องหยุดทำงานจนเกิดความเสียหาย


ประเภทสินค้า : เครื่องวัดอุณหภูมิ > กล้องถ่ายภาพความร้อน (Thermal Imaging Camera)
แท็ก : Thermal Camera DALI T9-M Professional Thermal Imager กล้องถ่ายภาพความร้อน