Loading

VC20 เครื่องสอบเทียบค่าความสั่นสะเทือน


สอบถามราคา

VC20 เป็นเครื่องสอบเทียบค่าความสะสั่นเทือนแบบพกพารุ่นประหยัด VC20 จะให้กำเนิดค่าความสะเทือนได้ 3 หน่วยคือ m/s2, mm/s และ um


ประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > เครื่องสอบเทียบค่าความสั่นสะเทือน (Vibration Calibrator)