Loading

CPM-20 มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า


฿7,704.00 .- 9,000.00

CPM-20 เป็นมิเตอร์สำหรับวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้าโดยสามารถวัดกระแสไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า, กำลังไฟฟ้า, พลังงานไฟฟ้า, เพาเวอร์แฟคเตอร์, ความถี่ได้ในตัวเดียวกัน มีสัญญาณ RS485 output (Modbus RTU) ในตัวเพื่อนำไปใช้สื่อสารกับคอมพิวเตอร์


ประเภทสินค้า : เครื่องวัดทางไฟฟ้า และมิเตอร์อื่นๆ > มิเตอร์วัดค่าทางไฟฟ้า (Power Meter)
แท็ก : มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้า Power Meter CPM-20 Power consumption Meter