Loading

CM-21 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนพร้อมซอฟท์แวร์


สอบถามราคา

CM-21 เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ VibroLevel สำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบ Route Measurement โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลของเครื่องจักรแล้วจัดกลุ่มจุดการวัด (Route Measurement) เสร็จแล้วทำการโหลดกลุ่มการวัด (Route) ที่ต้องการลงไปในเครื่อง CM-21 แล้วนำ CM-21 ไปวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นนำเครื่อง CM-21 กลับมาถ่ายข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกค่าลงไปในระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรที่สร้างไว้ สามารถจัดทำรายงานผลการวัดค่าด้วยซอฟท์แวร์ VibroLevel ได้ทันที

CM-21 ยังมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องและสามารถบันทึกค่าได้เช่นกัน

CM-21 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบเครื่องจักรแบบไม่สัมผัส และมีช่องสัญญาณออดิโอเพื่อต่อกับหูฟังเพื่อฟังเสียงของเครื่องจักรหรือตลับลูกปืนประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > เครื่องวัดความสั่นสะเทือน (Vibration Meter)
แท็ก : Vibration Meter เครื่องวัดความสั่นสะเทือน