Loading

XT440 เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์


สอบถามราคา

ทำให้การตั้งศูนย์เพลาเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย XT440 Laser Alignment

XT440 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยแสงเลเซอร์ สามารถทำงานแบบไร้สาย (Wireless) ร่วมกับ IPAD หรือ TABLET หรือ จอ XT11 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบ TruePSD ขนาดใหญ่ 30 มิลลิเมตร ทำให้สามารถตั้งศูนย์เพลาได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดทำรายงานผลการวัดค่าด้วยซอฟท์แวร์ได้

XT440 สามารถตั้งศูนย์เพลาได้ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง เช็ค soft foot ชดเชยค่า thermal growth ทำงานด้วยมุมหมุนต่ำสุด 40 องศา (ตำแหน่งละ 20 องศา) และแสดงผลแบบ live 360 องศาได้ประเภทสินค้า : เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์
แท็ก : easylaser laser alignment shaft alignment เครื่องตั้ง alignment เครื่องตั้งศูนย์เพลา XT440