Loading

อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน Vibration Transmitter


สอบถามราคา

เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนแล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณ 4-20 mA เพื่อนำไปต่อกับชุดแสดงผล, PLC, DCS, หรือ SCADA นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยแปลงเป็นสัญญาณ 4-20 mA อีกช่องสัญญาณหนึ่ง รวมถึงค่าสัญญาณดิบ Raw Vibration Signal ผ่าน BNC (และ terminal) เพื่อให้ใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนนำสัญญาณไปใช้ได้ นับว่าเป็นอุปกรณ์แบบ 3 in 1 ที่ให้สัญญาณครบถ้วน


ประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > อุปกรณ์ประกอบการวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน (Vibration Analysis Hardware)
แท็ก : Vibration Meter PCB IMI Sensor Vibration Transmitter อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน 682C03 PCB Piezotronics