Loading

Mechanical Vibration Switch


สอบถามราคา

Mechanical Vibration Switch เป็นสวิตช์แบบกลไกที่ไวต่อแรงกระแทกสำหรับการดับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อน สวิตช์นี้ใช้สิทธิบัตรเทคโนโลยีสลักแม่เหล็กแบบ Linear Adjustment เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ การกดปุ่มรีเซ็ตจะเลื่อนสลักสะดุดให้กลับไปยังตำแหน่งแม่เหล็ก การกระแทกหรือการสั่นสะเทือนจะทำให้แม่เหล็กเคลื่อนออกไปเกินตำแหน่งที่จับนี้ จึงทำให้สลักสะดุดทำงานและหยุดการทำงานของเครื่องจักร


ประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > สวิตช์การสั่นสะเทือน (Vibration Switches)
แท็ก : PCB IMI Sensor Vibration Switch Mechanical Vibration Switch สวิตช์การสั่นสะเทือนแบบกลไก ุ685A08 685A19 PCB Piezotronics