Loading

เซ็นเซอร์วัดความดัน ICP® pressure sensors


สอบถามราคา

IMI นำเสนอเซ็นเซอร์ความดันแบบไดนามิกที่ครบถ้วนสำหรับงานอุตสาหกรรม การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ความไม่เสถียรของการเผาไหม้ พลศาสตร์การเผาไหม้ กังหันพลังน้ำกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย เซ็นเซอร์ความดันแบบ ICP จะตรวจจับความผันผวนของแรงดันแบบไดนามิก จังหวะและความปั่นป่วนในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสถิตสูง เซ็นเซอร์ความดันแบบ ICP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ความดันแบบไดนามิกที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของคอมเพรสเซอร์ปั๊มท่อและกังหันก๊าซ


ประเภทสินค้า : เซ็นเซอร์สำหรับการตรวจสอบสภาพเครื่องจักร
แท็ก : PCB IMI Sensor Pressure Transducer Pressure Sensor ICP Pressure Sensor Dynamic Pressure Sensor PCB Piezotronics