Loading

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน Accelerometers


สอบถามราคา

603C01 หัววัดความสั่นสะเทือนให้สัญญาณ 100mV/g ชนิดคอนเนคเตอร์ด้านบน มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา มาพร้อมใบสอบเทียบอ้างอิง ISO 17025 accredited calibration.


ประเภทสินค้า : เครื่องวัด วิเคราะห์ความสั่นสะเทือน และอุปกรณ์ > อุปกรณ์ประกอบการวัดและวิเคราะห์ความสั่นสะเทือน (Vibration Analysis Hardware)
แท็ก : Vibration Sensor เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน หัววัดความสั่นสะเทือน Accelerometer PCB IMI Sensor PCB Piezotronics 603C01 100 mV/g