Loading

เครื่องวิเคราะห์สภาพมอเตอร์ ALL-TEST PRO On-Line II™

สอบถามราคา
Energized Electrical Signature Analysis (ESA) Testing Instrument Test your motor quickly and easily with the most complete energized motor and power diagnostic instrument, all in a handheld, lightweight package. The ALL-TEST PRO On-Line II™ electrical signature analysis tool delivers superior AC diagnostics for the evaluation of your motor health, including electrical and mechanical rotor health, stator health, air gap, and the entire driven load, whether geared, bladed, or belted. This power quality and electric motor analyzer is the most complete electrical signature and power analysis instrument for AC/DC motors, generators, and transformers. The ATPOL II™ software analyzes and reports on the electrical and mechanical conditions of the entire motor or generator system. Track results easily with smart, automatic diagnostic tools for AC/DC motors, generators and transformers.

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน Accelerometers

สอบถามราคา
602D01 หัววัดความสั่นสะเทือนให้สัญญาณ 100mV/g ชนิดคอนเนคเตอร์ด้านข้าง มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา มาพร้อมใบสอบเทียบอ้างอิง ISO 17025 accredited calibration.

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน Accelerometers

สอบถามราคา
603C01 หัววัดความสั่นสะเทือนให้สัญญาณ 100mV/g ชนิดคอนเนคเตอร์ด้านบน มีขนาดกระทัดรัด น้ำหนักเบา มาพร้อมใบสอบเทียบอ้างอิง ISO 17025 accredited calibration.

เซ็นเซอร์วัดความดัน ICP® pressure sensors

สอบถามราคา
IMI นำเสนอเซ็นเซอร์ความดันแบบไดนามิกที่ครบถ้วนสำหรับงานอุตสาหกรรม การใช้งานทั่วไป ได้แก่ ความไม่เสถียรของการเผาไหม้ พลศาสตร์การเผาไหม้ กังหันพลังน้ำกังหันไอน้ำและกังหันก๊าซในพื้นที่ที่อาจเป็นอันตราย เซ็นเซอร์ความดันแบบ ICP จะตรวจจับความผันผวนของแรงดันแบบไดนามิก จังหวะและความปั่นป่วนในสภาพแวดล้อมที่มีแรงดันสถิตสูง เซ็นเซอร์ความดันแบบ ICP เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบเหตุการณ์ความดันแบบไดนามิกที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานของคอมเพรสเซอร์ปั๊มท่อและกังหันก๊าซ

Impact Hammers

สอบถามราคา
Impact Hammers ของ PCB® Modally Tuned®, ICP® แต่ละตัวมีเซ็นเซอร์วัดแรงที่ทนทานซึ่งฝังอยู่ในพื้นผิวของค้อน เหมาะสำหรับงานทดสอบโครงสร้าง (Structure Health Testing), การหา Resonance, และการวิเคราะห์ Modal Analysis

Mechanical Vibration Switch

สอบถามราคา
Mechanical Vibration Switch เป็นสวิตช์แบบกลไกที่ไวต่อแรงกระแทกสำหรับการดับเครื่องยนต์หรือมอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ขับเคลื่อน สวิตช์นี้ใช้สิทธิบัตรเทคโนโลยีสลักแม่เหล็กแบบ Linear Adjustment เพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้ การกดปุ่มรีเซ็ตจะเลื่อนสลักสะดุดให้กลับไปยังตำแหน่งแม่เหล็ก การกระแทกหรือการสั่นสะเทือนจะทำให้แม่เหล็กเคลื่อนออกไปเกินตำแหน่งที่จับนี้ จึงทำให้สลักสะดุดทำงานและหยุดการทำงานของเครื่องจักร

Electronic Vibration Switch

สอบถามราคา
สวิตช์การสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วยหัววัดภายในแบบ accelerometer แผงวงจรและรีเลย์ไฟฟ้าหรือโซลิดสเตตหนึ่งหรือหลายตัวสำหรับการเตือนภัยและการหยุดเครื่องจักร วงจรภายในจะตรวจสอบระดับการสั่นของเซ็นเซอร์และเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ล่วงหน้าหรือค่าการเตือนภัย เมื่อระดับการสั่นสะเทือนเกินเกณฑ์นี้รีเลย์จะเปิดใช้งาน สวิตช์การสั่นสะเทือนแบบอิเล็กทรอนิกส์มีข้อดีหลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับสวิตช์การสั่นสะเทือนแบบกลไก (Mechanical Vibration Switch) เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว มีความน่าเชื่อถือและมีความแม่นยำ มีความสามารถในการหน่วงเวลาสามารถใช้เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญาณที่ผิดพลาดที่อาจเกิดระหว่างการเปิดสวิตช์การทำงานของเครื่องจักร การเปลี่ยนแปลงการทำงานของเครื่องจักร และการเกิดการสั่นสะเทือนในระยะสั้น

อุปกรณ์วัดความสั่นสะเทือน Vibration Transmitter

สอบถามราคา
เป็นอุปกรณ์ตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนแล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณ 4-20 mA เพื่อนำไปต่อกับชุดแสดงผล, PLC, DCS, หรือ SCADA นอกจากนี้ยังสามารถต่อกับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิโดยแปลงเป็นสัญญาณ 4-20 mA อีกช่องสัญญาณหนึ่ง รวมถึงค่าสัญญาณดิบ Raw Vibration Signal ผ่าน BNC (และ terminal) เพื่อให้ใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนนำสัญญาณไปใช้ได้ นับว่าเป็นอุปกรณ์แบบ 3 in 1 ที่ให้สัญญาณครบถ้วน

เครื่องสอบเทียบค่าความสั่นสะเทือน Handheld Shaker

สอบถามราคา
Handheld Shaker เป็นแหล่งกำเนิดการสั่นสะเทือนขนาดเล็กพกพาสะดวก เหมาะสำหรับการตรวจสอบระบบการวัดการสั่นสะเทือนที่ใช้หัววัดแบบ accelerometers และหัววัดการสั่นสะเทือนประเภทอื่น Handheld Shaker รองรับน้ำหนักของหัววัดสูงสุดได้ถึง 250 กรัม

อุปกรณ์ตรวจสภาพแบริ่ง Bearing Fault Detector

สอบถามราคา
เป็นอุปกรณ์ตรวจสภาพแบริ่งและเกียร์โดยเทคนิคพิเศษในการตรวจจับค่า Peak แล้วแปลงสัญญาณเป็นสัญญาณ 4-20 mA เพื่อนำไปต่อกับชุดแสดงผล, PLC, DCS, หรือ SCADA นอกจากนี้ยังให้สัญญาณค่าความสั่นสะเทือนแบบ Overall โดยแปลงเป็นสัญญาณ 4-20 mA อีกช่องสัญญาณหนึ่ง รวมถึงค่าสัญญาณดิบ Raw Vibration Signal ผ่าน BNC เพื่อให้ใช้เครื่องวิเคราะห์ความสั่นสะเทือนนำสัญญาณไปใช้ได้ นับว่าเป็นอุปกรณ์แบบ 3 in 1 ที่ให้สัญญาณครบถ้วน

เครื่องวิเคราะห์สภาพมอเตอร์ ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL

สอบถามราคา
ALL-TEST PRO 7™ PROFESSIONAL Tests all types of motors (any voltage) including AC induction and synchronous; DC (series, shunt, compound); AC and DC traction; servo. Plus, generators, transformers, single phase motors and other coil-based devices. The health of all motor components is evaluated, including, but not limited to induction windings and rotor, DC field windings and armature, field and rotor coils in synchronous motors, primary and secondary windings in transformers; associated connections and cables.

เครื่องตรวจสอบสภาพมอเตอร์ ALL-TEST PRO 34™

สอบถามราคา
The ALL-TEST PRO 34™ uses our proven, patented technology to look beyond vibration, temperature, and ultrasound test methods - giving you instant answers on your motor’s health.

เครื่องตรวจสอบสภาพมอเตอร์ MOTOR GENIE®

สอบถามราคา
The MOTOR GENIE® measures impedance (Z), phase to phase resistance (R), phase angle (), current/frequency response (I/F), and insulation-to-ground resistance (500V or 1000V and measure to 500 megohm).

FTK เครื่องสอบเทียบอุณหภูมิแบบอินฟราเรด

สอบถามราคา
เครื่องสอบเทียบสำหรับเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิอินฟราเรด

PyroMiniBus ชุดระบบเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส

สอบถามราคา
Pyrometer ขนาดเล็กพร้อม RS485 Modbus สำหรับระบบหลายช่องสัญญาณ

เครื่องบันทึกข้อมูล - DS 500

สอบถามราคา
เครื่องบันทึกข้อมูลรองรับ 4 หรือ 8 หรือ 12 ช่องสัญญาณ จอแสดงผลกราฟิกสีขนาด 7 นิ้วพร้อมหน้าจอสัมผัส

เครื่องบันทึกข้อมูล - DS 400

สอบถามราคา
เครื่องบันทึกข้อมูลรองรับ 2 หรือ 4 ช่องสัญญาณ จอแสดงผลกราฟิกขนาด 3.5 นิ้วพร้อมหน้าจอสัมผัส

XT440 เครื่องตั้งศูนย์เพลาแบบเลเซอร์

สอบถามราคา

ทำให้การตั้งศูนย์เพลาเป็นเรื่องง่ายๆ ด้วย XT440 Laser Alignment

XT440 เป็นเครื่องตั้งศูนย์เพลาด้วยแสงเลเซอร์ สามารถทำงานแบบไร้สาย (Wireless) ร่วมกับ IPAD หรือ TABLET หรือ จอ XT11 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์แบบ TruePSD ขนาดใหญ่ 30 มิลลิเมตร ทำให้สามารถตั้งศูนย์เพลาได้อย่างรวดเร็ว สามารถจัดทำรายงานผลการวัดค่าด้วยซอฟท์แวร์ได้

XT440 สามารถตั้งศูนย์เพลาได้ทั้งแนวระนาบและแนวดิ่ง เช็ค soft foot ชดเชยค่า thermal growth ทำงานด้วยมุมหมุนต่ำสุด 40 องศา (ตำแหน่งละ 20 องศา) และแสดงผลแบบ live 360 องศาได้

DT-9868 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสดงภาพความร้อน

฿20,544.00 .- 24,000.00
DT-9868 ใช้เทคโนโลยีในการนำเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส มารวมกับกล้องถ่ายภาพความร้อน จึงทำให้ได้เครื่องวัดอุณหภูมิแบบแสดงภาพความร้อนที่มีราคาถูก สามารถแสดงอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางภาพ และแสดงอุณหภูมิสูงสุดและต่ำสุดบนภาพได้แบบอัตโนมัติ เหมาะสำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร วัดมอเตอร์ ปั๊ม เกียร์ เพื่อดูความร้อนของตลับลูกปืน วัดเพื่อดูการคลายตัวของจุดต่อเชื่อมในระบบไฟฟ้า วัดแผงวงจรอิเล็คทรอนิคส์เพื่อดูความผิดปรกติของไอซีหรือซีพียูบนแผงวงจรนั้น วัดเพื่อดูการเสื่อมสภาพของฉนวนป้องกันความร้อนหรือเย็น สามารถบันทึกข้อมูลแบบไฟล์รูปภาพ (BMP) ลง micro SD Card ได้

CM-21 เครื่องวัดความสั่นสะเทือนพร้อมซอฟท์แวร์

สอบถามราคา

CM-21 เป็นเครื่องวัดความสั่นสะเทือนที่มาพร้อมกับซอฟท์แวร์ VibroLevel สำหรับการจัดการฐานข้อมูลแบบ Route Measurement โดยการสร้างระบบฐานข้อมูลของเครื่องจักรแล้วจัดกลุ่มจุดการวัด (Route Measurement) เสร็จแล้วทำการโหลดกลุ่มการวัด (Route) ที่ต้องการลงไปในเครื่อง CM-21 แล้วนำ CM-21 ไปวัดความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรจุดต่างๆ ที่กำหนดไว้ หลังจากนั้นนำเครื่อง CM-21 กลับมาถ่ายข้อมูลลงเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อบันทึกค่าลงไปในระบบฐานข้อมูลเครื่องจักรที่สร้างไว้ สามารถจัดทำรายงานผลการวัดค่าด้วยซอฟท์แวร์ VibroLevel ได้ทันที

CM-21 ยังมีเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิแบบไม่สัมติดตั้งอยู่บนตัวเครื่องและสามารถบันทึกค่าได้เช่นกัน

CM-21 มาพร้อมกับเซ็นเซอร์วัดความเร็วรอบเครื่องจักรแบบไม่สัมผัส และมีช่องสัญญาณออดิโอเพื่อต่อกับหูฟังเพื่อฟังเสียงของเครื่องจักรหรือตลับลูกปืน

PK2X เครื่องตรวจดูการทำงานของเครื่องจักร STROBOSCOPE

สอบถามราคา
"CHECKLINE" PK2X เป็นเครื่องกำเนิดแสงกระพริบแบบพกพาขนาดเล็ก เพื่อใช้ตรวจดูสภาพของเครื่องจักรขณะทำงาน สามารถใช้เป็นเครื่องวัดรอบเครื่องจักรได้ ทำงานด้วย BATTERY แบบประจุไฟ หลอดไฟมีความทนทานเป็นพิเศษ สามารถใช้งานต่อนเนื่องได้โดยหลอดไม่ขาด

DT-2350PA เครื่องตรวจดูการทำงานของเครื่องจักร STROBOSCOPE

฿18,832.00 .- 22,000.00
DT-2350PA เป็นเครื่องกำเนิดแสงกระพริบเพื่อใช้ตรวจดูสภาพของเครื่องจักรขณะทำงาน (STROBOSCOPE) สามารถใช้เป็นเครื่องวัดรอบเครื่องจักรได้ ทำงานด้วย BATTERY แบบประจุไฟ ทำให้สะดวกในการใช้งานที่หน้างานกรณีไม่มีแหล่งจ่ายไฟฟ้า AC